Kjøpsvilkår

1.1 Du har ikke angrerett og samtykker i at denne avtalen oppfylles fra begge parter slik at reglene om angrerett ved fjernsalg av finansielle tjenester ikke kommer til anvendelse. For mer informasjon, se Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) (kapittel 1, §2).

1.2 Opplysninger om transaksjonen, lagres i 5 år i henhold til bokføringsloven. Dette er uavhengig av om du har slettet din konto.