Vilkår for bruk av Skrova Øysykler

  • Et bysykkelabonnement er personlig.
  • Du er ansvarlig for sykkelen fra du henter den i en stasjon til du har levert den i en stasjon.
  • Vis hensyn og følg trafikkreglene!

Skrova Bysykkel driftes og utvikles av Urban Sharing AS (heretter US), i samarbeid med SOPS. Bruk av tjenesten skjer på følgende vilkår:

Hvordan Skrova Bysykkel fungerer

1.1 Skrova Bysykkel tilbyr sykler for personlig bruk på Skrova. Syklene er tilgjengelig i en bysykkelstasjon, og skal plasseres i stasjonen ved endt tur. Oversikt over tilgjengelige stasjoner finnes på Skrova Bysykkels nettsted og i systemets app (tilgjengelig for iPhone og Android).

1.2 For å få tilgang må du registrere et telefonnummer samt et abonnement knyttet til et aktivt betalingskort.

1.3 Registrering og kjøp gjøres på vårt nettsted eller i vår app. Man kan også aktivere abonnement gjennom å løse inn en verdikode. Vilkår for kjøp av verdikoder.

1.4 Et abonnement gir deg full tilgang til tjenesten i perioden abonnementet varer. Hva slags abonnement som er tilgjengelig for salg, med ulike priser og varighet, vil kunne variere.

1.5 Et aktivt abonnement lar deg låse opp sykler ved hjelp av app og ved hjelp av kode på skjerm på stasjonen.

1.6 Du kan alltid levere tilbake en sykkel, også når anlegget er stengt for uttak.

1.7 Du kan når som helst avslutte bruk av tjenesten og slette registrerte personopplysninger.

Avgrensinger

2.1 Du må være 15 år eller eldre for å benytte Skrova Bysykkel. Er du under 18 år, må du ha skriftlig fullmakt fra foresatte.

2.2 Abonnementene er personlige og kan ikke overdras eller videreselges.. Dette inkluderer deling av innloggingsopplysninger til app, eller deling av opplåsingskoder for bruk på stasjon.

2.3 Du kan kun ha ett abonnement om gangen.

2.4 Du kan kun være logget inn på én app om gangen.

2.5 Du kan kun ta ut én sykkel om gangen.

2.6 Du kan ha sykkelen i inntil 120 minutter uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon. Utover denne inkluderte tiden gjelder regler for utvidet leie.

2.7 Abonnement gir ikke tilgang til bysykkeltjenester i andre byer, med mindre annet er opplyst om ved kjøp eller når du mottar ev. verdikode.

2.8 Anleggets sesong og åpningstider er spesifisert i Om Skrova Bysykkel.

2.9 Anlegget kan stenge helt eller delvis på kort varsel, f.eks. på grunn av vær/føre eller spesielle arrangementer/hendelser i byen.

Ditt ansvar

3.1 Du er ansvarlig for at registrerte kontaktopplysninger til enhver tid er korrekte.

3.2 Du er ansvarlig for å sjekke at sykkelen er i forsvarlig stand før du tar den i bruk. Sjekk bremser og lys.

3.3 Vis hensyn i trafikken, og følg trafikkreglene. Du er personlig ansvarlig for skade du eventuelt måtte påføre deg selv eller andre mens du bysykler.

3.4 Du er ansvarlig for å returnere sykkelen til en stasjon i tide. Se frister i Om Skrova Bysykkel.

3.5 Du er ansvarlig for å kontrollere at sykkelen er forsvarlig låst ved endt tur. Dette vil si å:

  • Forsikre deg om at stativet ikke er ødelagt før du parkerer sykkelen. Du skal ikke tvinge sykkelen inn i stativet.
  • Forsikre deg om at du ikke kan dra sykkelen ut av stativet.

3.6 Setter du fra deg sykkelen uten å låse den i en stasjon, skjer det helt og holdent på eget ansvar. Blir sykkelen stjålet er du erstatningspliktig, og du må umiddelbart melde tyveriet til US. Du plikter også å samarbeide med US om utfylling av politianmeldelse.

3.7 Dersom noe uforutsett skulle skje, inkludert ulykke eller tap av sykkel, plikter du å ta kontakt med US så snart som mulig.

Utvidet leie

4.1 Om du ønsker å sykle en tur som er lenger enn de inkluderte minuttene, må utvidet leie være skrudd på. Dette gjør du i appen eller på din profil på våre nettsider. Du vil da kunne sykle i inntil 6 timer ekstra (totalt 6 timer og 120 minutter).

4.2 Utvidet leie krever et gyldig betalingskort knyttet til din profil, og koster 5 kr per påbegynte 15 minutter, som blir trukket når turen er avsluttet.

Du kan ikke skru av eller på utvidet leie mens samtidig som du har låst ut en bysykkel. Fjerner du betalingskortet ditt, blir utvidet leie skrudd av.

4.3 Når maksimaltiden er ute gjelder reglene ved for sen levering, på samme måte som ved turer uten utvidet leie.

Pause tur

5.1 Bruker du tjenestens app, kan du låse sykkelen i seg selv, mens du er på tur.

5.2 Sykkelen er fortstatt ditt ansvar, selv om turen er pauset. Tiden sykkelen står låst utenfor stativ, regnes inn i de samme tidsbegrensinger/frister som ellers.

5.3 Sykkelen skal kun settes på sted egnet for sykkelparkering. Følg alltid eventuell skilting og henvisninger der du ønsker å parkere.

Ved for sen levering

6.1 Ved for sen levering vil du få en advarsel. Advarsler blir sendt som SMS til ditt telefonnr, og er synlig i tjenestens app og nettsted. Leverer du for sent to ganger, vil din tilgang til Skrova Bysykkel bli sperret, og du vil hverken kunne låse ut sykler eller kjøpe nye abonnement.

6.2 En advarsel varer i ett år fra den ble gitt, før den automatisk nullstilles.

6.3 Ta kontakt med US umiddelbart dersom du mener du har fått en feilaktig advarsel eller sperring.

Ved tap av sykkel

7.1 Dersom sykkelen er mistet, stjålet eller totalvraket og dermed ikke tilgjengelig for andre medlemmer blir du erstatningsansvarlig. Etter 14 dager vil du bli belastet 7500 kr. Beløpet vil etter varsling fra US bli trukket fra ditt registrerte betalingskort. Har du ikke registrert betalingskort, vil du bli fakturert.

7.2 Er du under 18 år, er den foresatte erstatnings pliktig.

Misbruk av tjenesten

8.1 Ved misbruk av tjenesten kan US sperre din tilgang til Skrova Bysykkel permanent.