Vilkår for bruk av Skrova Øysykler

 • Et øysykkelprodukt er personlig.
 • Du er ansvarlig for øysykkelen fra du henter den i et stativ til du har levert den i et stativ.
 • Sjekk alltid appen for bekreftelse på at sykkelen er levert.
 • Vis hensyn og følg trafikkreglene!

Skrova Bysykkel utvikles av UIP Drift AS (heretter UIP) og driftes i samarbeid med SOPS og Skrova Næringsforening. Bruk av tjenesten skjer på følgende vilkår:

Hvordan Skrova Øysykkel fungerer

1.1 Skrova Øysykkel tilbyr sykler for personlig bruk på Skrova. Syklene er tilgjengelig i en bysykkelstasjon, og skal plasseres i stasjonen ved endt tur. Oversikt over tilgjengelige stasjoner finnes på Skrova Øysykkels nettsted og i systemets app (tilgjengelig for iPhone og Android).

1.2 For å få tilgang må du registrere et telefonnummer samt et abonnement knyttet til et aktivt betalingskort.

1.3 Registrering og kjøp gjøres på vårt nettsted eller i vår app. Man kan også aktivere abonnement gjennom å løse inn en verdikode. Vilkår for kjøp av verdikoder.

1.4 Et pass gir deg full tilgang til tjenesten i perioden abonnementet varer. Hva slags abonnement som er tilgjengelig for salg, med ulike priser og varighet, vil kunne variere.

1.5 Et aktivt pass lar deg låse opp sykler ved hjelp av app og ved hjelp av kode på skjerm på stasjonen.

1.6 Du kan alltid levere tilbake en sykkel, også når anlegget er stengt for uttak.

1.7 Du kan når som helst avslutte bruk av tjenesten og slette registrerte personopplysninger.

Avgrensinger

2.1 Du må være 15 år eller eldre for å benytte Skrova Øysykkel. Er du under 18 år, må du ha skriftlig fullmakt fra foresatte.

2.2 Passene er personlige og kan ikke overdras eller videreselges.. Dette inkluderer deling av innloggingsopplysninger til app, eller deling av opplåsingskoder for bruk på stasjon.

2.3 Du kan kun ha ett pass om gangen.

2.4 Du kan kun være logget inn på én app om gangen.

2.5 Du kan kun ta ut én sykkel om gangen.

2.6 Du kan ha sykkelen i inntil 180 minutter uten ekstra kostnad før du må låse den i en stasjon. Utover denne inkluderte tiden gjelder regler for utvidet leie.

2.7 Abonnement gir ikke tilgang til bysykkeltjenester i andre byer, med mindre annet er opplyst om ved kjøp eller når du mottar en verdikode.

2.8 Anleggets sesong og åpningstider er spesifisert i Om Skrova Øysykkel.

2.9 Anlegget kan stenge helt eller delvis på kort varsel, f.eks. på grunn av vær/føre eller spesielle arrangementer/hendelser i byen.

Ditt ansvar

3.1 Du er ansvarlig for at registrerte kontaktopplysninger til enhver tid er korrekte.

3.2 Øysyklene blir satt ut i god stand og blir fortløpende kontrollert og reparert, men det kan likevel være at du finner en defekt øysykkel i stativet. UIP er ikke ansvarlig for skader som oppstår grunnet en defekt øysykkel som du forsettlig, eller uaktsomt tar i bruk.

Du er selv ansvarlig for å sjekke at øysykkelen du får tildelt er hel og i forsvarlig stand FØR den tas i bruk. Ikke bruk øysykkelen dersom det er synlige feil eller mangler. Sjekk uansett alltid at følgende fungerer og er hele:

 • Lys
 • Bremser
 • Hjul, kjede og ramme
 • Pedaler og sete

Hvis du oppdager defekter, må øysykkelen ikke tas i bruk. Sett øysykkelen tilbake i stativet, og meld inn skaden i appen etter at du har mottatt bekreftelse på levering. Da hjelper du alle syklister.

Dersom du underveis på turen opplever skade på øysykkelen, ta umiddelbart kontakt med kundeservice i chat, eller på post@oslobysykkel.no om du ikke får satt øysykkelen i et stativ og meldt inn skaden i appen.

3.3 Vis hensyn i trafikken, og følg trafikkreglene. Du er personlig ansvarlig for skade du eventuelt måtte påføre deg selv eller andre mens du øysykler.

3.4 Du er ansvarlig for å returnere sykkelen til en stasjon i tide. Se frister i Om Skrova Øysykkel.

3.5 Du er ansvarlig for å kontrollere at sykkelen er forsvarlig låst ved endt tur. Dette vil si å:

 • Forsikre deg om at stativet ikke er ødelagt før du parkerer sykkelen. Du skal ikke tvinge sykkelen inn i stativet.
 • Forsikre deg om at du ikke kan dra sykkelen ut av stativet.

3.6 Setter du fra deg sykkelen uten å låse den i en stasjon, skjer det helt og holdent på eget ansvar. Blir sykkelen stjålet er du erstatningspliktig, og du må umiddelbart melde tyveriet til UIP.

3.7 Dersom noe uforutsett skulle skje, inkludert ulykke eller tap av sykkel, plikter du å ta kontakt med UIP så snart som mulig.

Utvidet leie

4.1 Om du ønsker å sykle en tur som er lenger enn de inkluderte 180 minuttene, kan du gjøre det med utvidet leie. Utvidet leie starter etter de inkluderte minuttene utløper. Du vil da kunne sykle i inntil 3 timer ekstra for 5 kr per kvarter.

4.2 Tjenesten krever at du har et gyldig betalingskort knyttet til din profil. Overstiger man den inkluderte leietiden koster det 5 kr per påbegynte 15 minutt, som blir trukket når turen er avsluttet.

Fjerner du betalingskortet ditt, vil du ikke kunne låse ut en sykkel.

4.3 Når maksimaltiden er ute gjelder reglene ved for sen levering.

Pause tur

5.1 Bruker du tjenestens app, kan du låse sykkelen i seg selv, mens du er på tur.

5.2 Sykkelen er fortsatt ditt ansvar, selv om turen er pauset. Tiden sykkelen står låst utenfor stativ, regnes inn i de samme tidsbegrensinger/frister som ellers.

5.3 Sykkelen skal kun settes på sted egnet for sykkelparkering. Følg alltid eventuell skilting og henvisninger der du ønsker å parkere.

Ved for sen levering

6.1 Ved for sen levering vil du få en advarsel. Advarsler blir sendt som SMS til ditt telefonnr, og er synlig i tjenestens app og nettsted. Leverer du for sent to ganger, vil din tilgang til Skrova Øysykkel bli sperret, og du vil hverken kunne låse ut sykler eller kjøpe nye pass.

6.2 En advarsel varer i ett år fra den ble gitt, før den automatisk nullstilles.

6.3 Ta kontakt med UIP umiddelbart dersom du mener du har fått en feilaktig advarsel eller sperring.

Ved tap av sykkel

7.1 Om øysykkelen du sist benyttet er borte fra systemet i mer enn 14 dager anses den som tapt, og du vil motta en faktura med erstatningskrav på NOK 5 000,-

Kravet blir stående selv om øysykkelen skulle returneres til oss på et senere tidspunkt. Dette for å dekke kostnader som påløper for ekstraarbeid ifbm. savnet øysykkel og grundig sjekk og reparasjoner, samt den tid øysykkelen ikke har vært tilgjengelig for våre brukere.

7.2 Er du under 18 år, er den foresatte erstatnings pliktig.

Misbruk av tjenesten

8.1 Ved misbruk av tjenesten kan UIP sperre din tilgang til Skrova Øysykkel permanent. Med misbruk menes blant annet:

 • Deling av produkt
 • Videresalg
 • Uriktige personopplysninger
 • Vandalisme
 • Uaktsom sykling
 • Ufin oppførsel mot ansatte i UIP