How we treat personal information

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson. Det kan være navn, telefonnummer, informasjon om kjønn eller lignende.

How we treat personal information